November 22, 2020 ~ November  28, 2020

Old Testament ~ Psalm 27:14

New Testament ~ Romans 8:38-39